Communicatie

Maatschappelijke projecten hebben een grote impact. Impact op de leef- en woonomgeving van de burger, mogelijke overlast. Ook gaat het om een veelheid van belangen en om besteding van belastinggeld. Dit alles vraagt om zorgvuldige communicatie. Communicatie over nut en noodzaak. Communicatie om te informeren, maar ook om te betrekken. Communicatie om te laten zien dat het project de inspanning waard is en tot welke resultaten het leidt (publieke verantwoording). Communicatie om uit te leggen als er iets mis is gegaan. Strategische communicatie vanuit het hart van beleid gaat hand in hand met projectcommunicatie, die meer ingaat op het hoe, waar, wanneer en waarom van een project.

Make Sense kan u ondersteunen in zowel strategische (beleids)communicatie als in projectcommunicatie. Ook in de praktische zin kan Make Sense ondersteunen bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen.