Omgevingsmanagement

Succesvolle afronding van projecten en processen vraagt steeds meer om een duurzame dialoog en relatie met de omgeving. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijke voorwaarde en een continue proces, waarin het managen van verwachtingen centraal staat. De vormgeving van het proces en de keuze voor de betrokkenheid van actoren bepalen in sterke mate de uitkomst.

Make Sense kan u ondersteunen met het opstellen en uitvoeren van een interactief beleidsproces.