Project- en procesmanagement

Projecten en processen vragen om een goede aansturing. In de fase waarin er vaak nog geen sprake is van een project, of als een project is vastgelopen, is er behoefte aan procesmanagement. Waar vele stakeholders met verschillende belangen aan tafel zitten, is een onafhankelijk procesmanager nodig om, rekening houdend met alle belangen, de vaart in het proces te houden en te komen tot besluitvorming. Op het moment dat dit leidt tot een project, is een projectleidersrol nodig om het project tot en met realisatie aan te sturen.

Make Sense ondersteunt organisaties bij proces- en projectmatig werken aan water.