Visie- en beleidsontwikkeling

De overheid staat voor grote en complexe uitdagingen. De maatschappij, wetgeving, beleid: de wereld verandert continu en vraagt constant om positiebepaling. Waar staat mijn organisatie? Waar heb ik wel en geen invloed op? Maar ook: waar wil ik over tien jaar staan met mijn organisatie en wat betekent dat voor mijn handelen in het hier en nu? Regelmatig ad-hoc reageren kan ertoe leiden dat een organisatie een speelbal van de omgeving wordt. Door een stip op de horizon te zetten, kunt u richting geven aan beleidskeuzes. Make Sense kan u ondersteunen in het ontwikkelen van visie.

Make Sense kan visies effectief vertalen in beleid. Zij hanteert hierbij een projectmatige aanpak, gericht op het realiseren van politieke, maatschappelijke en beleidsmatige effecten. Ook een beleidsproces vraagt om aansturing en management. Make Sense zoekt hierbij continu de balans tussen inhoudelijke voortgang en afstemming met de relevante actoren.