Make Sense

Make Sense is specialist in samenwerken aan water. Water houdt zich niet aan organisatiegrenzen. Partijen zijn van elkaar afhankelijk om hun ambities te realiseren. De opgaven zijn steeds complexer. Om de kosten voor waterbeheer beheersbaar te houden, hebben waterschappen, gemeenten, provincies, waterleidingbedrijven én burgers elkaar meer en meer nodig. Maar hoe werk je goed samen zonder dat één partij de baas is? Hoe krijg je organisaties en mensen in beweging? Hoe zorg je voor bestuurlijk draagvlak? Hoe houd je medewerkers en bestuurders enthousiast? En hoe stuur je op besluitvorming met draagvlak?

Make Sense is een expert in procesregie en projectmanagement en weet wat er bij samenwerking tussen organisaties komt kijken. Zij kent de spelers en belangen in de ruimtelijke ordening en de rol die water in gebiedsprocessen speelt. Ook heeft zij veel ervaring in de waterketen. Zij weet kikkers in kruiwagens te houden. Een groot luisterend en invoelend vermogen in combinatie met gedegen inhoudelijke kennis en een scherpe pen maken Make Sense tot een betrouwbare partner in samenwerken met water.