marieke4Wie is Make Sense

Make Sense project- en procesmanagement is Marieke Ekelenkamp. Zij kent het publieke domein op haar duimpje. Als bestuurskundige heeft zij een stevig gevoel voor de politiek-bestuurlijke werkelijkheid. Tegelijkertijd weet ze ook makkelijk de verbinding te maken met boeren, burgers en buitenlui. Daarbij heeft zij een goede antenne voor wat mensen en organisaties beweegt.

Make Sense is uw partner in het ontwerpen en managen van processen en projecten met inhoud en draagvlak. Zij is expert in het verbinden en serieus nemen van stakeholders en heeft haar focus altijd op het eindresultaat. Zij gelooft erin dat door goed verwachtingenmanagement en zorgvuldige afweging van belangen, elk besluit uit te leggen is.

Marieke Ekelenkamp werkte eerder al voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Gemeente Hardenberg en stichting BOOG en voerde opdrachten uit voor o.a. Waterschap Velt en Vecht, Gemeente Emmen, Holapress Communicatie en ZOOS onderwijs.