Marieke Ekelenkamp +31 (0)6 43 11 34 69
make sense big icon

Toekomstbestendig waterbeheer

Water raakt aan alles wat ons lief is! Natuur, gezondheid, vrije tijd, economie, landbouw en ruimtelijke kwaliteit. Water verbindt en houdt zich niet aan grenzen. Samenwerking is dan ook cruciaal om waterbeheer toekomstbestendig te maken.

Klimaatverandering maakt samenwerking nog belangrijker. We hebben iedereen nodig om ons land klimaatbestendig in te richten: inwoners, overheden, corporaties, bedrijven, landbouw en natuurorganisaties. Wegwaaiende festivaltenten, droge zomers, ondergelopen tunnels en exotische insecten worden immers ‘het nieuwe normaal’.

Make Sense maakt samenwerken leuker, makkelijker en succesvoller.

Make Sense houdt de kikkers in de kruiwagen

Marieke Ekelenkamp

Procesbegeleider en projectmanager water en klimaatadaptatie

Make Sense is Marieke Ekelenkamp. Naast liefde voor water, zitten samenwerking en omgevingsbewustzijn in haar DNA. Zij geeft samenwerking zo vorm dat er besluitvorming met draagvlak ontstaat. Een gedeelde ambitie is daarbij het vertrekpunt.

Recht doen aan belangen, de relatie goed houden en het proces helder organiseren: daar is Marieke goed in. Zij houdt de kikkers in de kruiwagen en maakt samenwerking leuk en effectief! Haar stevige ervaring in ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, waterketen en governance maken haar tot een betrouwbare partner.

Lees verder over de projecten waarbij Marieke betrokken is op LinkedIn:

Marieke op LinkedIn
make sense big icon